Predstavitev društva

Društvo vinogradnikov Sremič je bilo ustanovljeno leta 1995. Z leti je članstvo v društvu naraslo tudi do 140 članov. Društvo skrbi za izobraževanje članov (kletarski, degustatorski tečaji in predavanja o aktualnih temah, strokovne ekskurzije). Vsakoletno pa prireja tudi Praznik vina, kjer se vsa vina oceni, ter najboljše nagradi ob zabavnem programu.

Člani upravnega odbora DV Sremič so:

Bostele Vili, Kostanjšek Franci, Kranjc Marko, Lanšček Kristijan, Murko Matej, Pajter Gregor, Petan Blaž, Plaznik Samo, Resnik Matej.

V organih društva delujejo naslednji člani:

  • Predsednik: Kristijan Lanšček
  • Podpredsednik: Matej Resnik
  • Blagajnik: Samo Plaznik
  • Tajnik: Blaž Petan

Člani nadzornega odbora DV Sremič so:

  • Golob Dajman, Kodela Jože, Pleterski Gregor (predsednik)

Člani častnega razsodišča DV Sremič so:

  •  Cerjak Janez (predsednik), Glas Zvone, Mavsar Slavko