Rezultati 2016

Dobitniki nazivov:

Priimek in ime

Naslov

Sorta

Ocena

Naziv

Kunej Aleš

CPB 40, Brestanica

Laški rizling - j.i. letnik 2009 (arhivski)

19,23

VZM / Šampion

Ameršek Roman

Mali Kamen 38c, Senovo

Žametna črnina

16,27

BM / Prvak

Družina Vevar

Kremen 12, Krško

Rdeči bizeljčan PTP

16,67

BM / Prvak, Bakhus

Plaznik Samo

Kremen 36b, Krško

Modra Frankinja 2015

17,97

SM / Prvak

Vina Kodela

Sremiška 9, Krško

Modra Frankinja 2013

18,13

ZM / Prvak

Vina Dular

Kostanjek 20, Zdole

Beli Bizeljčan PTP

17,13

SM / Prvak, Bakhus

Vinska klet Molan

Anovec 15, Zdole

Bela zvrst

16,97

BM / Prvak

Mavsar Marijana in Slavko

Strma pot 15, Krško

Laški rizlng

18,10

ZM/ Prvak

Cerjak Janez

Pesje 7, Krško

Traminec

18,23

ZM/Prvak

Vina Dular

Kostanjek 20, Zdole

Sauvignon

17,97

SM/Prvak

Matjašič Martina in Janko Sromlje 19, Sromlje Rumeni muškat 18,20 ZM/ Prvak

 

Rezultati vseh ocenjenih vin:

Rdeča vina:

CVIČEK

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

1

Valentinc Mitja

Gozdna pot 4, Leskovec

15,83

P

ŽAMETNA ČRNINA

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

5

Ameršek Roman

Mali Kamen 38c, Senovo

16,27

BM/PRVAK

3

Cerjak Janez

Pesje 7, Krško

16,23

BM

2

Jeler Cveto

Cankarjeva 73, Senovo

16,13

BM

4

Resnik Miran

Šolska 12a, Krško

16,10

BM

5a

Bromše Anton

Anže 21, Brestanica

16,07

P

ROSE

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov 0cena Medalja
6 Vinska klet Golob Sremiška 16d, Krško 16,97 BM

RDEČI SREMIČAN IN BIZELJČAN PTP

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

Medalja 

14

Druživa Vevar

Kremen 12, Krško   16,67 BM/PRVAK

16

Vina Kodela

Sremiška 9, Krško   16,63 BM

27

Habinc Anton Lukovec 1b, Boštanj  

16,63

BM

19 Cerjak Janez Pesje 7, Krško   16,63 BM

24

Kozmus Miran

Gorenji Leskovec 4, Brestanica   16,63 BM

23

Uršič Janko Sremič 45, Krško   16,57

BM

34

Resnik Blaž

Kidričeva ulica 13, Krško

 

16,53

BM

36

Koritnik Mitja

Partizanska pot 11, Krško

 

16,53

BM

17

Pajtler Andrej

Kremen 22, Krško

 

16,53

BM

22

Sinkovič Slavko

Stolovnik 41, Brestanica

SREMIČAN 

16,53

BM

8

Plaznik Samo

Kremen 36b, Krško

 

16,50

BM

15

Mavsar Marijana in Slavko

Strma pot 15, Krško

 

16,50

BM

10

Matjašič Martina in Janko

Sromlje 19, Sromlje

 

16,50

BM

9

Vinska klet Golob

Sremiška 16d, Krško

 

16,47

BM

11

Glas Milan

Sremič 62, Krško

 

16,47

BM

33

Kink Ivan

Bučerca 27, Krško  

16,47

BM

29

Vinska klet Topolovšek

Sremič 45, Krško

 

16,47

BM

28

Družina Žičkar

Pot na Polšco 39b, Krško

 

16,43

BM

26

Vogrinc željko

Libna 9d, Krško

 

16,43

BM

12

Glas Zvonko

Kremen 30, Krško

 

16,43

BM

7

Jeler Cveto

Cankarjeva 73, Senovo

 

16,33

BM

13

Glas Brigita

Kremen 30, Krško

 

16,30

BM

30

Planinc Jože Čanje 39, Blanca  

16,30

BM

20 Travnikar Mihael Dalmatinova 5, Brežice   16,27* BM
32 Colner Dejan Gorenja Lepa vas 13, Krško   16,13* BM
18 Vizler Alojz Silovec 12a, Sromlje   16,10* BM
31 Colner Rudi Vrtna 6, Krško   16,07* P
21 Jenko Franc Zg. Brnik 93, Zg. Brnik   16,00* P

* vino ne more dobiti poimenovanja PTP, saj ne dosega ocene 16,30.

MODRA FRANKINJA 2015

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

38

Plaznik Samo Kremen 36b, Krško 17,97 SM/PRVAK
58 Družina Šoba Pot na Polšco 40, Krško 17,90 SM
52 Žinko Franc Kremen 46, Krško 17,77 SM
69a Bromše Anton Anže 21, Brestanica 17,77 SM
37a Vina Dular Kostanjek 20, Zdole 17,70 SM
45 Vina Kodela Sremiška 9, Krško 17,67 SM
51 Ivanetič Ivan Stermeckijeva 4, Krško 17,63 SM
43 Županc Toni Kvedrova 6, Krško 17,63 SM
49 Zorko Jože Zdolska 32, Krško 17,60 SM
37 Jeler Cveto Cankarjeva 73, Senovo 17,60 SM
65 Kink Ivan Bučerca 27, Krško 17,53 SM
50 Kostanjšek Franc Bučerca 8, Krško 17,50 SM
40 Glas Milan Sremič 62, Krško 17,50 SM
39 Vinska klet Golob Sremiška 16d, Krško 17,47 SM
63 Pajtler Gregor Bučerca 18, Krško 17,47 SM
67 Valentinc Mitja Gozdna pot 4, Leskovec 17,47 SM
69 Koritnik Mitja Partizanska pot 11, Krško 17,40 SM
66 Verstovšek Miran Zg. Pohanca 45, Krško 17,40 SM
46 Kužner Franc Pečice 16, Pečice 17,33 SM
47 Ban Vojko Kostanjek 2, Zdole 17,27 SM
41 Godler Martin Partizanska 3, Krško 17,20 SM
59 Molan Marijan Pleterje 32, Krško 17,17 SM
54 Pleterski Gregor Kremen 14, Krško 17,13 SM
61 Ameršek Roman Mali Kamen 38c, Senovo 17,03 BM
57 Jenko Franc ZG. Brnik 93, Zg. Brnik 16,97 BM
53 Pinterič Ferdo Sromlje 11, Sromlje 16,90 BM
55 Vinska klet Resnik Bučerca 5, Krško 16,20 BM

MODRA FRANKINJA STAREJŠIH LETNIKOV

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja
71 Vina Kodela Sremiška 9, Krško 2013 18,13 ZM/PRVAK
72 Cerjak Janez Pesje 7, Krško 2013 17,97 SM

70

Vina Kodela Sremiška 9, Krško 2014 17,77 SM

DORNFELDER

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov 0cena Medalja
76 Družina Trampuž Pesje 11, Krško 17,50 SMBELA VINA:

BELI BIZELJČAN PTP

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja
78a Vina Dular Kostanjek 20, Zdole   17,13 SM/PRVAK
87 Krstič Veronika Gorenji Leskovec 4, Brestanica   17,10 SM
80 Vina Kodela Sremiška 9, Krško   17,10 SM
88 Sinkovič Slavko Stolovnik 41, Brestanica SREMIČAN 16,93 BM
85 Ivanetič Ivan Stermeckijeva 4, Krško   16,90 BM
79 Družina Vevar Kremen 12, Krško   16,87 BM
86 Pleterski Gregor Kremen 14, Krško   16,83 BM
94 Resnik Ivan Kidričeva ulica 13, Krško   16,80 BM
95 Kunej Alojz CPB 40, Brestanica   16,80 BM
78 Jeler Cveto Cankarjeva 73, Senovo   16,77 BM
81 Repše Jožica Sp. Stari Grad 64, Krško   16,77 BM
84 Kolar Vika Kocbekova 7, Krško   16,77 BM
91 Lipej Ivan Glogov Brod 18a, Artiče   16,77 BM
90 Ameršek Roman Mali Kamen 38c, Senovo   16,60 BM
82 Pajtler Andrej Kremen 22, Krško   16,53 BM
83 Travnikar Mihael Dalmatinova 5, Brežice   16,50 BM

92

Habinc Anton Lukovec 1b, Boštanj   16,37 BM

* vino ne more dobiti poimenovanja PTP, saj ne dosega ocene 16,30.

BELA ZVRST

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

89

Vinska klet Molan

Anovec 15, Zdole

16,97

BM/ PRVAK

97

Bostele Vili

Zdole 50, Zdole

16,93

BM

99

Horvat Jože

Kremen 27a, Krško

16,90

BM

98

Vinska klet Molan

Anovec 15, Zdole

16,77

BM

96

Godler Martin

Partizanska 3, Krško

16,70

BM

LAŠKI RIZLING

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

Medalja

111

Mavsar Marijana in Slavko

Strma pot 15, Krško

18,10

ZM/  PRVAK

107

Hrastovšek Vladka in Franc

Sromlje 51a, Sromlje

17,87

SM

104

Družina Šoba Pot na Polšco 40, Krško 17,73 SM
108

Pajtler Gregor

Bučerca 18, Krško

17,70

SM

101

Matjašič Martina in Janko

Sromlje 19, Sromlje

17,67

SM

110

Verstovšek Miran

Zg. Pohanca 45, Krško

17,63

SM

103

Resnik Miran

Šolska 12a, Krško

17,47

SM

106

Perc Anton

Glogov Brod 19, Artiče

17,43

SM

100 Vinska klet Golob Sremiška 16d, Krško 17,30 SM
102 Lipar Mojmir Sp. Stari Grad 53, Krško 17,00 BM

CHARDONNAY

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 

112

Kunej Aleš

CPB 40, Brestanica

18,10

ZM

ZELENI SILVANEC

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 

113

Cerjak Janez

Pesje 7, Krško

18,10

ZM

KERNER

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 

131

Matjašič Martina in Janko

Sromlje 19, Sromlje

17,93

SM

114

Plaznik Samo

Kremen 36b, Krško

17,80

SM

RENSKI RIZLING

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 

115

Molan Marijan

Pleterje 32, Krško

18,10

ZM

TRAMINEC

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

118

Cerjak Janez

Pesje 7, Krško

18,23

ZM

116

Družina Trampuš

Pesje 11, Krško

18,20

ZM

119

Bostele Vili

Zdole 50, Zdole

18,13

ZM

117

Vinska klet Molan

Anovec 15, Zdole

17,83

SM

SAUVIGNON

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

120a

Vina Dular

Kostanjek 20, Zdole

17,97

SM/PRVAK

121

Požun Alojz

Kladje 5a, Blanca

17,73

SM

122

Glas Milan

Sremič 62, Krško

17,73

SM

120

Travnikar Mihael

Dalmatinova 5 Brežice

17,03

BM 

RUMENI MUŠKAT

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

129

Matjašič Martina in Janko

Sromlje 19, Sromlje

18,20

ZM/ PRVAK

127

Vina Kodela

 

Sremiška 9, Krško

18,10

ZM

128

Verstovšek Miran

Zg. Pohanca 45, Krško

18,10

ZM

125

Vinska klet Resnik

Bučerca 5, Krško

17,97

SM

124

Radej Herman

Blanca 82, Blanca

17,90

SM

126

Vinska klet Golob

Sremiška16d, Krško

17,57

SM

PENINA

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

135

Kunej Aleš

C.P.B. 40, 8280 Brestanica

2013

18,10

ZM

PREDIKATI

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

134

Kunej Aleš

C.P.B. 40, Brestanica

Laški rizling - j.i. letnik 2009 (arhivski)

19,23

VZM/ ŠAMPION

133

Družina Trampuš

Pesje 11, Krško

Sauvignon s.j.i. letnik 2011

19,10

VZM

132

Cerjak Janez

Pesje 7, Krško

Traminec j.i. letnik 2013

18,90

ZM