Rezultati 2018

REZULTATI OCENJEVANJA VIN SREMIČ 2018 
 
 
PRVAKI
Št.vz. Priimek in ime Naslov Vino Št.točk Odličje
148 Cerjak Davorin Pesje 7, Krško Dišeči traminec PT 2016 18,33 ZM Šampion
135 Bostele Jure Zdeol 50, Zdole Sauvignon 18,30 ZM Prvak
145 VK Martina in Janko Matjašič Sromlje 19, Sromlje Rumeni muškat 18,23 ZM Prvak
106 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Laški rizling 18,00 SM Prvak
59 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Modra frankinja 17,90 SM Pravk
56 Bromše Anton Anže 21, Brestanica Modra frankinja 17,90 SM Prvak
85 Vinska klet Avšič Volčje 37, Sromlje Beli bizeljčan PTP 17,03 BM Bakhus
  18   Vina Kodela Sremiška 9, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,83 BM Bakhus
3 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Žametna črnina 16,53 BM Prvak
           
           
           
           
CVIČEK
Št.vz. Priimek in ime Naslov Vino Št.točk Odličje
1 Murko Matej CKŽ 16, Krško Cviček 16,13 BM
           
ŽAMETNA ČRNINA     
Št.vz. Priimek in ime Naslov Vino Št.točk Odličje 
3 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Žametna črnina 16,53 BM Prvak
2 Resnik Janez Šolska 12a, Krško Žametna črnina 16,30 BM
4 Bromše Toni Anže 21, Brestanica Žametna črnina 16.27 BM
5 Habinc Anton Lukovec 1b, Boštanj Žametna črnina 16,10 BM
6 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Žametna črnina 15,93 P
           
ROSE
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
8 Vina Fabjančič CPB 10, Brestanica Rose 17,20 SM
           
RDEČI BIZELJČAN PTP     
Št.vz. Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
18 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,83 BM Bakhus
11 Plaznik Samo Kremen 36b, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,70 BM
14 Vevar Marjan Kremen 12, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,70 BM
27 Kozmus Miran Gorenji Leskovec 4, Blanca Rdeči bizeljčan PTP 16,60 BM
22

Setinšek Jože

Dobrova 6, Senovo Rdeči bizeljčan PTP 16,53 BM
26 Kink Ivan Bučerca 27, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,50 BM
37 Koritnik Mitja Partizanska pot 11, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,47 BM
29 Habinc Anton Lukovec 1b, Boštanj Rdeči bizeljčan PTP 16,43 BM
24 Pajtler Andrej Kremen 22, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,40 BM
13 Jeler Cveto Cankarjeva 73, Senovo Rdeči bizeljčan PTP 16,40 BM
35 Pogačar Damjan Libna 8, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,37 BM
16 Glas Milan Sremič 62, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,30 BM
32 Glas zvone Kremen 30, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,30 BM
9 Golob Damjan Sremiška 16b, Krško Rdeči bizeljčan PTP 16,30 BM
10 Resnik Miran Šolska 12a, Krško Sremičan rdeči 16,27 BM
36 Kos Ingrid Libna 41, Krško Sremičan rdeči 16,27 BM
23 Felja Marko Vrhje 34, Kapele Sremičan rdeči 16,23 BM
33 Mavsar Slavko Strma pot 15, Krško Sremičan rdeči 16,20 BM
15 Kozole Tine Koprivnica 24, Koprivnica Sremičan rdeči 16,17 BM
19 Kužner Franc Šapole 18, Zdole Sremičan rdeči 16,13 BM
30 Budački Žiga Šapole 10, Zdole Sremičan rdeči 16,13 BM
20 Vina Kranjc Mali Kamen 42, Senovo Sremičan rdeči 16,07 P
31 Vinska klet Avšič Volčje 37, Sromlje Rdeča zvrst 15,97 P
           
MODRA FRANKINJA     
Št.vz. Priimek in ime  Naslov  Vino Št.točk  Odličje 
59 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Modra frankinja 17,90 SM Prvak
56 Bromše Anton Anže 21, Brestanica  Modra frankinja 17,90 SM Prvak
46 Vevar Marjan Kremen 12, Krško Modra frankinja 17,83 SM
62 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Modra frankinja 17,73 SM
49 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Modra frankinja 17,70 SM
55 Bromše Toni Anže 21, brestanica Modra frankinja 17,60 SM
42 Plaznik Samo Kremen 36b, Krško Modra frankinja 17,57 SM
38 Travnikar Mihael Dalmatinova 15, brežice Modra frankinja 17,57 SM
40 Žinko Franc Kremen 46a, Krško Modra frankinja 17,57 SM
41 Molan Marijan Pleterje 32, Zdole Modra frankinja 17,43 SM
38 Pertnarč Stanko Dobrova 24, Senovo Modra frankinja 17,43 SM
48 Žičkar Marjan Pot na Poljšco 39b, Krško Modra frankinja 17,40 SM
39 Golob Damjan Sremiška 16b, Krško Modra frankinja 17,37 SM
65 Pinterič Frero Sromlje 11, Sromlje Modra frankinja 17,27 SM
64 Vinska klet M/M Petrišič Sandi Zdolska 16a, Krško Modra frankinja 17,27 SM
45 Jeler Cveto Cankarjeva 73, Senovo Modra frankinja 17,23 SM
47 Glas Milan Sremič 62, Krško Modra frankinja 17,20 SM
66 Pogačar Damjan Libna 8, Krško Modra frankinja 17,10 SM
67 Koritnik Mitja Partizanska pot 11, Krško Modra frankinja 16,90 BM
50 Vina Kranjc Mali Kamen 42, Senovo Modra frankinja 16,77 BM
51 Pajtler Gregor Bučerca 18, Krško Modra frankinja 16,60 BM
           
MODRA FRANKINJA IZBOR     
Št.vz Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
70 Cerjak Janez Pesje 7, Krško Modra Frankinja 2016 17,57 SM 
           
CABERNET COBIN     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
72 Vina Kunej  CPB 40, Brestanica  Cabernet Cobin 2011  17,73  SM 
           
BELI BIZELJČAN PTP     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
85  Visnka klet Avšič Volčje 37, Sromlje Beli bizeljčan PTP 17,03 BM Bakhus
78 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Beli bizeljčan PTP 16,90 BM
75 Vevar Marjan Kremen 12, Krško Beli bizeljčan PTP 16,87 BM
89 VK Martina in Janko Matjašič Sromlje 19, Sromlje Beli bizeljčan PTP 16,83 BM
87 Vina Zetovina - Gričar Denis Zdole 58a, Zdole Beli bizeljčan PTP 16,80 BM
84 Budački Žiga Šapole 10, Zdole Beli bizeljčan PTP 16,73 BM
77 Žičkar Marjan Pot na poljšco 39b, Krško Beli bizeljčan PTP 16,73 BM
74 Jeler Cveto Cankarjeva 72, Senovo Beli bizeljčan PTP 16,70 BM
86 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Beli bizeljčan PTP 16,67 BM
88 Pinterič Ferdo Sromlje 11, Sromlje Beli bizeljčan PTP 16,53 BM
80 Žarn Jože Anže 30, Brestanica Beli bizeljčan PTP 16,50 BM
73 Gošek Jože Dovško 36a, Senovo Beli bizeljčan PTP 16,47 BM
81 Pajtler Andrej Kremen 22, Krško Beli bizeljčan PTP 16,47 BM
83 Vina Fabjančič CPB 10, Brestanica Beli bizeljčan PTP 16,43 BM
82 Pleterski Marko Kremen 14, Krško Beli bizeljčan PTP 16,30 BM
76 Glas Milan Sremič 62, Krško Sremičan beli 16,07 P
           
BELA ZVRST     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov Vino Št.točk Odličje
90 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Bela zvrst 17,00 BM
92 Vinska klet Avšič Volčje 37, Sromlje Bela zvrst 16,93 BM
93 Kozole Tine Koprivnica 24, Koprivnica Bela zvrst 16,50 BM
91 Štefančič Jure Pleterje 42a, Zdole Bela zvrst 16,07 P
           
LAŠKI RIZLING     
Št.vz. Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
106 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Laški rizling 18,00 SM Prvak
114 Pinterič Ferdo Sromlje 11, Sromlje Laški rizling 17,87 SM
113 Mavsar Slavko Strma pot 15, Krško Laški rizling 17,77 SM
108 Glas Zvone Kremen 30, Krško Laški rizling 17,67 SM
118 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Laški rizling - maceriran 17,67 SM
109 Vina Kunej CPB 40, Brestanica Laški rizling 17,50 SM
96 Lipar Mojmir Spodnji Stari Grad 53, Krško Laški rizling 17,40 SM
117 Gerjevič Jože Pesje 1, Krško Laški rizling 17,37 SM
112 Vina Kranjc Mali Kamen 42, Senovo Laški rizling 17,37 SM
103 Kostanjšek Franc Bučerca 8, Krško Laški rizling 17,30 SM
107 Družina Šoba Pot na poljšco 40, Krško Laški rizling 17,23 SM
105 Pečnik Ivan Gorica 7, Brestanica Laški rizling 17,20 SM
98 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Laški rizling 17,17 SM
104 Šibila Borut Cesta 3. julija 6, Senovo Laški rizling 17,07 BM
100 Felja Marko Vrhje 34, Kapele Laški rizling 17,00 BM
97 Travnikar Mihael Dalmatinova 15, Brežice Laški rizling 16,97 BM
101 Pajtler Andrej Kremen 22, Krško Laški rizling 16,93 BM
95 Resnik Miran Šolska 12a, Krško Laški rizling 16,93 BM
94 Golob Damjan Sremiška 16b, Krško Laški rizling 16,83 BM
           
CHARDONNAY     
Št.vz.  Priimek in ime Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
122 Vina Kunej CPB 40, Brestanica Chardonnay 18,13 ZM
119 Golob Damjan Sremiška 16b, Krško Chardonnay 18,10 ZM
120 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Chardonnay 17,90 SM
121 Vina Fabjančič CPB 10, Brestanica Chardonnay 17,80 SM
           
BELI PINOT     
Št.vz. Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
123 Glas Milan Sremič 62, Krško Beli Pinot 17,63  SM 
           
SIVI PINOT     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
124 Hrastovšek Franc Sromlje 51a, Sromlje Sivi Pinot 18,10 ZM
           
ZELENI SILVANEC     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
125 Cerjak Janez Pesje 7, Krško Zeleni Silvanec 17,50 SM 
           
KERNER     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
127 Setinšek Jože  Dobrova 6, Senovo  Kerner  17,43  SM 
           
RENSKI RIZLING     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
130 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Renski rizling 18,10 ZM
129 Molan Marijan Pleterje 32, Zdole Renski rizling 16,80 BM
           
DIŠEČI TRAMINEC     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
131 Pinterič Ferdo Sromlje 11, Sromlje Dišeči traminec 17,67 SM
           
SAUVIGNON     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
135 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Sauvignon 18,30 ZM Prvak
136 Pinterič Ferdo Sromlje 11, Sromlje Sauvignon 18,07 SM
137 VK Martina in Janko Matjašič Sromlje 19, Sromlje Sauvignon 17,90 SM
132 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Sauvignon 17,87 SM
133 Vina Dular Kostanjek 20, Zdole Sauvignon 17,50 SM
           
RUMENI MUŠKAT     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
145 VK Martina in Janko Matjašič Sromlje 19, Sromlje Rumeni muškat 18,23 ZM Prvak
144 VK Martina in Janko Matjašič Sromlje 19, Sromlje Rumeni muškat 18,13 ZM
139 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Rumeni muškat 18,10 ZM
138 Žarn Jože Anže 30, Brestanica Rumeni muškat 18,07 SM
140 Bostele Jure Zdole 50, Zdole Rumeni muškat 18,03 SM
146 Vevar Marjan Kremen 12, Krško Rumeni muškat 17,87 SM
141 Černelič Klemen Kregarjeva 51, Brežice Rumeni muškat 17,60 SM
143 Vinska klet Avšič Volčje 37, Sromlje Rumeni muškat 17,57 SM
142 Vina Kodela Sremiška 9, Krško Rumeni muškat 17,37 SM
           
PENINA     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
147 Vina Fabjančič CPB 10, Brestanica Penina Rose 18,10 ZM
           
PREDIKAT     
Št.vz.  Priimek in ime  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
148 Cerjak Davorin Pesje 7, Krško Dišeči traminec PT 2016 18,33 ZM Šampion