Rezultati 2023

PRVAKI
Št.vz. Ime in priimek Naslov Vino Št.točk Odličje
124 Robert Rimc Kremen 9c, 8270 Krško Predikat 18,80 VZM Šampion
29 Janko in Martina Matjašič Sromlje 19, 8256 Sromlje Rdeči Bizeljčan PTP 17,17 VZM Bakhus
69 Vina Vevar Kremen 12, 8270 Krško Beli Bizeljčan PTP 16,83 ZM Bakhus
122 Janko in Martina Matjašič Sromlje 19, 8256 Sromlje Rumeni muškat 18,27 VZM Prvak
102 Vina Kodela Sremiška cesta 19, 8270 Krško Laški rizling 18,13 VZM Prvak
46 Aleš Jenko Zgornji Brnik 93, 4207 Cerklje na gorenjskem Modra frankinja 18,03 ZM Prvak
116 Boštjan Rajer Trebež 11a, 8253 Artiče Sauvignon 17,63 ZM Prvak
12 Vina Bertole Sromlje 13, 8256 Sromlje Rose 17,07 SM Prvak
84 Marko Pleterski Kremen 14, 8270 Krško Bela zvrst 16,87 ZM Prvak
32 Darko Topolovšek Pleterje 41a, 8272 Zdole Rdeča zvrst 16,27 BM Prvak
6 Anton Habinc Lukovec 1b, 8294 Boštanj Žametna črnina 16,13 BM Prvak
           
           
           
CVIČEK
Št.vz. Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
2 Bojan Jordan  Gorenja Pirošica 37, 8273 Cerklje ob Krki  Cviček  16,10  SM 
Matej Murko  Cesta 26, 8270 Krško  Cviček  16,03 SM 
      Cviček     
ŽAMETNA ČRNINA      
Št.vz. Ime in priimek Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
6 Anton Habinc  Lukovec 1b, 8294 Boštanj  Žametna črnina  16,13  BM Prvak 
Cveto Jeler  Cankarjeva cesta 73, 8281 Senovo  Žametna črnina  16,07  BM 
Boštjan Rajer  Trebež 11a, 8253 Artiče  Žametna črnina  16,07  BM 
           
ROSE      
Št.vz. Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
12  Vina Bertole  Sromlje 13, 8256 Sromlje  Rose  17,07  SM Prvak 
Vina Vevar  Kremen 12, 8270 Krško  Rose  16,63  BM 
Damjan Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Rose  16,47  BM 
10  Samo Plaznik  Kremen 36b, 8270 Krško  Rose  15,90 
           
RDEČI BIZELJČAN PTP      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje
29  Janko in Martina Matjašič  Somlje 19, 8256 Sromlje  Rdeči Bizeljčan PTP  17,17  VZM Bakhus 
27  Dušan Kovačič  Brezje pri Dovškem 14, 8281 Senovo  Rdeči Bizeljčan PTP  16,70  ZM 
26  Samo Plaznik  Kremen 36b, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,67  ZM 
19  Miran Kozmus  Gorenji Leskovec 4, 8283 Blanca  Rdeči Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
25  Vina Vevar  Kremen 12, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
28  Slavko Mavsar Strma pot 15, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
13  Damjan Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,50  ZM 
15  Franc Zupančič Kališovec 20, 8281 Senovo Rdeči Bizeljčan PTP  16,47  SM 
21  Zvone Glas  Kremen 30, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,40  SM 
22  Sonja Kostevc  Pod goro 4a, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,40  SM 
16  Milan Glas  Sremič 62, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,40  SM 
14  Benjamin Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,40  SM 
30  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Rdeči Bizeljčan PTP  16,37  SM 
20  Marjan Požun  Rudarska cesta 21b, 8281 Senovo  Rdeči Bizeljčan PTP  16,33  SM 
           
RDEČA ZVRST      
Št.vz. Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
32  Darko Topolovšek  Pleterje 41a, 8272 Zdole  Rdeča zvrst 16,27  BM Prvak 
23  Ivan Kink  Bučerca 27, 8270 Krško  Rdeča zvrst  16,23  BM 
24  Jožef Ban  Zdole 58, 8272 Zdole  Rdeča zvrst  16,17  BM 
           
MODRI PINOT      
Št.vz. Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
34  Danijel Špiler  Kostanjek 18, 8272 Zdole  Modri pinot 17,40  SM 
           
MODRA FRANKINJA      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
46  Aleš Jenko  Zgornji Brnik 93, 4207 Cerklje na gorenjskem  Modra frankinja  18,03  ZM Prvak 
48  Matjaž Šoba  Pot na polšco 40, 8270 Krško  Modra frankinja  17,73  ZM 
53  Franc Kužner  Šapole 18, 8272 Zdole  Modra frankinja  17,57  ZM 
35  Damjan Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Modra frankinja  17,50  ZM 
49  Drago Vehovar  Ulica Tončke Čečeve 19, 8270 Krško  Modra frankinja  17,40  SM 
42  Sonja Kostevc  Pod goro 4a, 8270 Krško  Modra frankinja  17,37  SM 
45  Marijan Žičkar  Pot na polšco 39b, 8270 Krško  Modra frankinja  17,23  SM 
40  Toni Bromše  Anže 21, 8280 Brestanica  Modra frankinja  17,23  SM 
36  Branko Mirt  Sremič 52d, 8270 Krško  Modra frankinja  17,20  SM 
39  Miran Kozmus  Gorenji Leskovec 4, 8283 Blanca  Modra frankinja  17,17  SM 
52  Silvo Novšak  Log 15, 8294 Boštanj  Modra frankinja  17,13  SM 
43  Jožef Ban  Zdole 58, 8270 Krško  Modra frankinja  17,13  SM 
38  Cveto Jeler  Cankarjeva cesta 73, 8281 Senovo  Modra frankinja  16,77  BM 
44  Samo Plaznik  Kremen 36b, 8270 Krško  Modra frankinja  16,77  BM 
47  Jože Horvat  Kremen 27a, 8270 Krško  Modra frankinja  16,77  BM 
41  Stanko Pertnarč  Dobrava 24, 8281 Senovo  Modra frankinja  16,73  BM 
           
MODRA FRANKINJA STAREJŠI LETNIKI      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
54  Samo Plaznik  Kremen 36b, 8270 Krško  Modra frankinja 2021 17,67  ZM 
56  Marko Pleterski  Kremen 14, 8270 Krško  Modra frankinja 2019 17,57  ZM 
           
DORNFELDER      
Št.vz. Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
57  Ferdo Pinterič  Sromlje 11, 8256 Sromlje  Dornfelder  17,40  SM 
           
CABERNET CORTIS      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
59  Slavko Krošelj  Pot na polšco 47a, 8270 Krško  Cabernet corits  17,03  SM 
           
BELI BIZELJČAN PTP      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
69  Vina Vevar  Kremen 12, 8270 Krško  Beli Bizeljčan PTP  16,83  ZM Bakhus 
75  Ferdo Pinterič  Sromlje 11, 8256 Sromlje  Beli Bizeljčan PTP  16,77  ZM 
74  Janko in Martina Matjašič  Sromlje 19, 8256 Sromlje  Beli Bizeljčan PTP  16,73  ZM 
63  Veronika Krstič  Gorenji Leskovec 4, 8283 Blanca  Beli Bizeljčan PTP  16,70  ZM 
61  Cveto Jelar  Cankarjeva cesta 73, 8281 Senovo  Beli Bizeljčan PTP  16,60  ZM 
60  Damjan Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Beli Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
68  Slavko Vertovšek Stolovnik 72, 8280 Brestanica  Beli Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
66  Jože Setinšek  Dobrava 6, 8281 Senovo  Beli Bizeljčan PTP  16,53  ZM 
65  Jože Mlakar  Ulica Milke Kerinove 23, 8281 Senovo Beli Bizeljčan PTP  16,50  ZM 
64  Marjan Požun  Rudarska cesta 21b, 8281 Senovo  Beli Bizeljčan PTP  16,47  SM 
73  Željko Selak  Kurirska pot 2, 8270 Krško  Beli Bizeljčan PTP  16,43  SM 
76  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Beli Bizeljčan PTP  16,40  SM 
           
BELA ZVRST      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
84  Marko Pleterski  Kremen 14, 8270 Krško  Bela zvrst  16,87  ZM Prvak 
82  Janez Cerjak  Pesje 7, 8270 Krško  Bela zvrst  16,67  ZM 
79  Branko Mirt  Sremič 52d, 8270 Krško  Bela zvrst  16,60  ZM 
80  Rudolf Zupančič  Anovec 7a, 8270 Krško  Bela zvrst  16,37  SM 
85  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Bela zvrst  16,30  SM 
71  Marijan Žičkar  Pot na polšco 39b, 8270 Krško  Bela zvrst  16,27  BM 
77  Darko Topolovšek  Pleterje 41a, 8272 Zdole  Bela zvrst  16,23  BM 
83  Slavko Krošelj  Pot na polšco 47a, 8270 Krško  Bela zvrst  16,17  BM 
           
SOLARIS      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
87  Slavko Krošelj  Pot na polšco 47a, 8270 Krško  Solaris 16,63  BM 
           
LAŠKI RIZLING      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
102  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Laški rizling  18,13  VZM Prvak 
99  Ferdo Pinterič  Sromlje 11, 8256 Sromlje  Laški rizling  18,10  VZM 
97  Slavko Mavsar  Strma pot 15, 8270 Krško  Laški rizling  17,60  ZM 
93  Zvone Glas  Kremen 30, 8270 Krško  Laški rizling  17,57  ZM 
89  Andrej Pajtler  Kremen 22, 8270 Krško  Laški rizling  17,53  ZM 
100  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Laški rizling  17,47  SM 
94  Jože Gošek  Dovško 36a, 8281 Senovo  Laški rizling  17,43  SM 
96  Matjaž Šoba  Pot na polšco 40, 8270 Krško  Laški rizling  17,43  SM 
90  Gregor Pajtler  Bučerca 18, 8270 Krško  Laški rizling  17,27  SM 
101  Vina Bostele  Zdole 50, 8272 Zdole  Laški rizling  17,27  SM 
98  Marija Habinc  Lukovec 1b, 8294 Boštanj  Laški rizling  17,20  SM 
92  Borut Šibila  Cesta 3. julija 6, 8281 Senovo  Laški rizling  17,00  SM 
91  Vina Kranjc  Mali Kamen 42, 8281 Senovo  Laški rizling  16,97  BM 
95  Miran Resnik  Šolska ulica 12a, 8270 Krško  Laški rizling  16,90  BM 
           
CHARDONNAY      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
104  Vina Kodela  Sremiška cesta 9, 8270 Krško  Chardonnay  18,00  ZM 
103  Damjan Golob  Sremiška cesta 16d, 8270 Krško  Chardonnay  17,77  ZM 
           
BELI PINOT      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
106  Vina Bertole  Sromlje 13, 8256 Sromlje  Beli pinot 18,00  ZM 
105  Milan Glas  Sremič 62, 8270 Krško  Beli pinot  17,53  ZM 
           
KERNER      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
107  Jože Setinšek  Dobrava 6, 8281 Senovo  Kerner  17,73  ZM 
           
ZELENI SILVANEC      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
108  Janez Cerjak  Pesje 7, 8270 Krško  Zeleni silvanec 17,23 SM 
           
RENSKI RIZLING      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
109  Herman Radej  Blanca 82, 8283 Blanca  Renski rizling  17,87  ZM 
           
TRAMINEC      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
110  Vina Bostele  Zdole 50, 8272 Zdole  Traminec  18,33  VZM 
           
DIŠEČI TRAMINEC      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
112  Emil Černelič  Kregarjeva ulica 51, 8250 Brežice  Dišeči traminec  18,20  VZM 
111  Janez Cerjak  Pesje 7, 8270 Krško  Dišeči Traminec 18,10  VZM 
           
SAUVIGNON      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
116  Boštjan Rajer  Trebež 11a, 8253 Artiče  Sauvignon  17,63  ZM Prvak 
115  Andrej Fabjančič  CPB 10, 8280 Brestanica  Sauvignon  17,33  SM 
113  Milan Glas  Sremič 62, 8270 Krško  Sauvignon  17,23  SM 
           
RUMENI MUŠKAT      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
122  Janko in Martina Matjašič  Sromlje 19, 8256 Sromlje  Rumeni muškat  18,27  VZM Prvak 
118  Vina Bostele  Zdole 50, 8272 Zdole  Rumeni muškat  18,17  VZM 
121  Emil Černelič  Kregarjeva ulica 51, 8250 Brežice  Rumeni muškat  18,13  VZM 
119  Herman Radej  Blanca 82, 8283 Blanca  Rumeni muškat  17,53  ZM 
120  Andrej Fabjančič  CPB 10, 8280 Brestanica  Rumeni muškat  17,53  ZM 
117  Stanko Pertnarč  Dobrava 24, 8281 Senovo  Rumeni muškat  17,00  SM 
           
PREDIKATI      
Št.vz.  Ime in priimek  Naslov  Vino  Št.točk  Odličje 
124  Robert Rimc  Kremen 9c, 8270 Krško  Laški rizling ledena trgatev 2008  18,80  VZM Šampion 
123  Janko in Martina Matjašič  Sromlje 19, 8256 Sromlje  Kerner jagodni izbor 2011  18,13  VZM