Rezultati 2015

Dobitniki nazivov:

Priimek in ime

Naslov

Sorta

Ocena

Naziv

Cerjak Janez

Pesje 7

Laški rizling 2011 – suhi jagodni izbor

19,30

VZM / Šampion

Vinska klet Uršič

Sremič 45

Žametna črnina

16,23

BM / Prvak

Družina Vevar

Kremen 12

Rdeči bizeljčan in sremičan PTP

16,87

BM / Prvak, Bakus

Vinska klet Dular

Kostanjek 20

Modra Frankinja 2014

18,10

ZM / Prvak

Vina Kodela

Sremiška 9

Modra Frankinja 2011

18,20

ZM / Prvak

Pajtler Andrej

Kremen 22

Beli Sremičan in Bizeljčan PTP

16,87

BM / Bakus

Bostele Vili

Zdole 50

Bela zvrst

16,90

BM / Prvak

Pinterič Ferdo

Sromlje 11

Laški rizlng

17,50

SM/ Prvak

Vina Kodela Sremiška 9 Rumeni muškat 18,10 ZM/ Prvak
Kunej Aleš CPB 40 Penina 17,67 SM/ Prvak

 

Rezultati vseh ocenjenih vin:

Rdeča vina:

CVIČEK

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

2

Žarn Jože

Anže 30

15,93

P

1

Valentinc Mitja

Ulica Milke Kerin

15,23

P

 

ŽAMETNA ČRNINA

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

8

Vinska klet Uršič

Sremič 45, 8270 Krško

16,23

BM/PRVAK

6

Resnik Miran

Šolska 12a, 8270 Krško

15,97

P

4

Družina Šoba

Pot na polšco 40, 8270 Krško

15,97

P

9

Bromše Toni

Anže 21, 8280 Brestanica

15,97

P

3

Jeler Cveto

Cankarjeva 79, 8281 Senovo

15,83

P

7

Habinc Anton

Lukovec 1b, 8294 Boštanj

15,80

P

 

ROSE

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov 0cena Medalja
13 Vinska klet Molan Čele Čele 17,40 SM
14 Vinska klet Fabjančič  CPB 11, 8280 Brestanica      16,67 BM
12 Etno art turizem Špiler   16,50 BM
11 Vinska klet Fabjančič CPB 11, 8280 Brestanica 16,43 BM

 

RDEČI SREMIČAN IN BIZELJČAN PTP

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

Medalja 

23

Družina Vevar

Kremen 12, 8270 Krško

 

16,87

BM/BAKUS

17

Vina Travnikar

Dalmatinova 15, 8250 Brežice

 

16,83

BM

35

Setinšek Jože Dobrova 6, 8281 Senovo  

16,77

BM

22

Vina Kodela Sremiška 9, 8270 Krško  

16,73

BM

21

Vinska klet Molan

Čele

 

16,73

BM

30

Planinc Andrej

Ulica Ilije Gregoriča 15, 8270 Krško

 

16,73

BM

32

Vinska klet Martina in Janko Matjašič

Sromlje

 

16,73

BM

16

Žinko Franc

Kremen 46, 8270 Krško

 

16,73

BM

31

Kozmus Miran

Gornji Leskovec 4, 8280 Brestanica

 

16,70

BM

15

Županc Tone

Kvedrova 6, 8281 Senovo

 

16,67

BM

34

Požun Marjan

Rudarska 21b, 8281 Senovo

 

16,67

BM

19

Jeler Cveto

Cankarjeva 73, 8281 Senovo

 

16,67

BM

20

Glas Milan

Sremič 62, 8270 Krško

 

16,67

BM

28

Balas Janez

Ob potoku 10, 8270 Krško

 

16,63

BM

14

Plaznik Samo

Kremen 36b, 8270 Krško

 

16,63

BM

24

Vinska klet Golob

Sremiška 16d, 8270 Krško

 

16,60

BM

26

Zupančič Rudi

Anovec 7, 8272 Zdole

 

16,53

BM

18

Kostevc Miloš

Pavlova vas 16, 8255 Pišece

 

16,50

BM

41

Stopar Franc

Rožno 52a, 8280 Brestanica

 

16,47

BM

29

Družina Žičkar

Pot na polšco 39b, 8270 Krško

 

16,47

BM

39

Mavsar Marjana, Slavko

Strma pot 15, 8270 Krško

 

16,47

BM

38

Glas Brigita, Zvone

Kremen 30, 8270 Krško

 

16,43

BM

40

Resnik Blaž

Kidričeva ulica 13, 8270 Krško

 

16,40

BM

42

Ban Jože

Cesta na ribnik 33, 8283 Blanca

ČERENČAN

16,40

BM

27

Sinkovič Slavko

Stolovnik 41, 8280 Brestanica

 SREMIČAN

16,30

BM

37

Glas Zvone Kremen 30, 8270 Krško  

16,27*

BM

25 Žagar Aleš Wolfova 12, 8273 Leskovec pri Krškem   16,23* BM
33 Cerjak Janez Pesje 7, 8270 Krško   16,13* BM
36 Koritnik Mitja Partizanska 11, 8270 Krško   16,13* BM
43 Žerjav Janez CKŽ 27, 8270 Krško   15,73* P

* vino ne more dobiti poimenovanja PTP, saj ne dosega ocene 16,30.

 

MODRA FRANKINJA 2014

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

62a

Vinska klet Dular

Kostanjek 20, 8272 Zdole

18,10

ZM/ PRVAK

58

Petrišič Sandi

Libna 13d, 8270 Krško

17,90

SM

54

Vina Kodela

Sremiška 9, 8270 Krško

17,67

SM

61 Bromše Toni Anže 21, 8280 Brestanica 17,53 SM
59 Setinšek Jože Dobrova 6, 8281 Senovo 17,50 SM
52 Požun Alojz Kladje 5a, 8283 Blanca 17,43 SM
55 Vinska klet Golob Sremiška 16d, 8270 Krško 17,43 SM
45 Vinska klet Resnik Bučerca 5, 8270 Krško 17,40 SM
56 Pogačar Damjan Libna 8, 8270 Krško 17,30 SM
49 Vina Kranjc Mali kamen 42, 8281 Senovo 17,27 SM
46 Plaznik Samo Kremen 36b, 8270 Kremen 17,20 SM
63 Kolar Mirko Kocbekova 7, 8250 Brežice 17,20 SM
48 Jeler Cveto Cankarjeva 73, 8281 Senovo 17,17 SM
60 Kink Ivan Bučerca 27, 8270 Krško 17,03 BM
44 Mirt Branko Ob potoku 6, 8270 Krško 17,00 BM
47 Županc Tone Kvedrova 6, 8281 Senovo 16,97 BM
51 Družina Medvešek Dovško 68, 8281 Senovo 16,90 BM

 

MODRA FRANKINJA STAREJŠIH LETNIKOV

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

68

Vina Kodela

Sremiška 9, 8270 Krško

2011

18,20

ZM/ PRVAK

70

Cerjak Janez

Pesje 7, 8270 Krško

Bariq 2009

18,17

ZM

67

Petrišič Sandi

Libna 13d, 8270 Krško

2012

18,10

ZM

64

Pinterič Ferdo

Sromlje 11, 8256 Sromlje

2013

17,83

SM

 65

Vina Kodela

Sremiška 9, 8270 Krško 2013 17,67  SM
 69 Mitja Valentinc Ulica Milke Kerin, 8270 Krško Bariq 2014 17,17  SM

 

RDEČA ZVRST

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov   0cena Medalja
72 Etno art turizem Špiler   Vidovo Rdeče 2013 17,30 SM
71 Kunej Aleš CPB 40, 8280 Brestanica Levin 16,60 BM

 

MODRI PINOT

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov   0cena Medalja
74 Etno art turizem Špiler   Letnik 2013 18,10 ZM

 

CABERNET SAUVIGNON

Zap. št. ocen.vz. Priimek in Ime Naslov   0cena Medalja
75 Špiler Maks  Cesta 4. julija 219a, 8270 Krško Letnik 2011 18,13 ZM

 

BELA VINA:

BELI SREMIČAN IN BIZELJČAN PTP

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

82

Pajtler Andrej Kremen 22, 8270 Krško 16,87

BM/BAKUS

76

Vina Travnikar

Dalmatinova 15, 8250 Brežice 16,73 BM
78 Jeler Cveto Cankarjeva 73, 8281 Senovo 16,70 BM

92

Pinterič Ferdo Sromlje 11, 8256 Sromlje 16,70 BM

84

Vina Kodela Sremiška 9, 8270 Krško 16,63 BM

79

Ivanetič Ivan Strmeckijeva 4, 8270 Krško 16,63 BM

77

Kolar Mirko Kocbekova 7, 8250 Brežice 16,60 BM

95

Resnik Ivan Kidričeva ulica 13, 8270 Krško 16,53 BM
88 Sinkovič Slavko Stolovnik 41, 8280 Brestanica 16,50 BM
90 Družina Žičkar Pot na polšco 39b, 8270 Krško 16,50 BM
83 Butkovič Franc Ilirska 8, 8270 Krško 16,50 BM
85 Vinska klet Golob Sremiška 16d, 8270 Krško 16,50 BM
94 Kink Ivan Bučerca 27, 8270 Krško 15,83* P

* vino ne more dobiti poimenovanja PTP, saj ne dosega ocene 16,30.

 

BELA ZVRST

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

 Medalja

81

Bostele Vili

Zdole 50, 8272 Zdole

16,90

BM/ PRVAK

91

Krstič Veronika

Gornji Leskovec 4, 8283 Blanca

16,87

BM

98

Vinska klet Molan

Čele

16,80

BM

101

Vinska klet Uršič

Sremič 45b, 8270 Krško

16,67

BM

99

Vinska klet Molan

Čele

16,57

BM

 

LAŠKI RIZLING

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

0cena

Medalja

111

Pinterič Ferdo

Sromlje 11, 8256 Sromlje

17,50

SM/  PRVAK

107A

Vinska klet Dular

Kostanjek 20, 8272 Zdole

17,37

SM

109

Radej Herman

Blanca 82, 8283 Blanca

17,17

SM

114A

Špiler Maks

Cesta 4. julija 139a, 8270 Krško

17,10

SM

106

Vinska klet Molan

Čele

17,07

BM

112

Mavsar Marjana, Slavko

Strma pot 15, 8270 Krško

16,73

BM

108

Družina Šoba

Pot na polšco 40, 8270 Krško

16,73

BM

110A

Mirt  Branko

Ob potoku 6, 8270 Krško

16,43

BM

105 Vina Kranjc Mali kamen 42, 8281 Senovo 16,17 BM

 

SIVI PINOT

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 

114

Vinska klet Hrastovšek

Sromlje 51a, 8256 Sromlje

Letnik 2012, polsuh

16,30

BM

 

SAUVIGNON

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

115

Vina Travnikar

Dalmatinova 16, 8250 Brežice

 

17,90

SM

116

Bostele Vili

Zdole 50, 8272 Zdole

Polsladko

17,90

SM

117

Vina Travnikar

Dalmatinova 16, 8250 Brežice

Polsladko

17,87

SM

115A

Vinska klet Dular

Kostanjek 20, 8271 Zdole

 

17,63

SM

 

KERNER

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

119

Vinskla klet Martina in Janko Matjašič

Sromlje

Polsladko

17,87

SM

118

Setinšek Jože

Dobrova 6, 8281 Senovo

 

17,23

SM

 

RENSKI RIZLING

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

120

Radej Herman

Blanca 82, 8283 Blanca

Polsladko

17,73

SM

121

Molan Marijan

Pleterje 32, 8270 Krško

Polsladko

16,73

BM

 

RUMENI MUŠKAT

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

126

Vina Kodela

Sremiška 9, 8270 Krško

Polsladko

18,10

ZM/ PRVAK

128

Vinska klet Martina in Janko Matjašič

Sromlje

Sladko

17,93

SM

123

Bostele Vili

Zdole 50, 8272 Zdole

Polsladko

17,53

SM

122

Vinska klet Molan

Čele

Polsuh

17,43

SM

128

Požun Marjan

Rudarska 21, 8280 Brestanica

Polsladko

17,17

SM

 

PENINA

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

129

Kunej Aleš

C.P.B. 40, 8280 Brestanica

Penina

17,67

SM/ PRVAK

131

Žarn Jože

Anže 30, 8280 Brestanica

Muškatna penina

17,57

SM

132

Vinska klet Fabijančič

C.P.B. 10, 8280 Brestanica

Modra penina

17,50

SM

130

Vinska klet Fabijančič

C.P.B. 10, 8280 Brestanica

Grajska penina

17,47

SM

133

Vinska klet Fabijančič

C.P.B. 10, 8280 Brestanica

Rose penina, letnik 1997

17,43

SM

 

PREDIKATI

Zap. št. ocen.vz.

Priimek in Ime

Naslov

 

0cena

 Medalja

137

Cerjak Janez

Pesje 7, 8270 Krško

Laški rizling - s.j.i. letnik 2011

19,30

VZM/ ŠAMPION

135

Cerjak Janez

Pesje 7, 8270 Krško

Dišeči traminec j.i. letnik 2013

18,97

ZM

136

Vinska klet Molan

Čele

Laški rizling j.i. letnik 2011

18,93

ZM

138

Glas Milan

Sremič 62, 8270 Krško

Laški rizling j.i. letnik 2009

18,90

ZM

134

Vina Kranjc

Mali kamen 42, 8281 Senovo

Laški rizling pozna trgatev

17,90

SM